Saopštenje za javnost

AKTUELNI NOVOSTI PROJEKTI

Srebrenica – Niš

15.03.2019.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Udruženje “Prijatelji Srebrenice” i Udruženje građana “Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin” iz Niša danas su objavili dva video vodiča o građanskom novinarstvu koja su nastala u okviru projekta čiji je cilj jačanje glasa i promocije osoba koje pripadaju ranjivim kategorijama u medijima, kako bi se unaprijedilo predstavljanje ovih grupa u njihovim zajednicama. Ovim projektom omogućeno je da se čuje i glas marginalizovanih grupa i njihovo aktivno učestvovanje u kreiranju medijskih sadržaja.

U saradnji sa mentorima/kama u obje zemlje, preko 40 polaznici/e pripremili/e su četiri radio emisije o građanskom novinarstvu koje su emitovane u okviru redovnog programa “UPS medije” i “Super radija”.

U narednom periodu, ove emisije biće reemitovane i u okviru programa još šest radio stanica u BiH i Srbiji.

Polaznici/e ističu da su na radionicama građanskog novinarstva naučili dosta toga i da će im stečeno znanje koristiti u daljem radu.

“Video vodiče o građanskom novinarstvu” možete pogledati na YouTube kanalima: OVDJE i OVDJE .

Prema riječima partnera, mediji se nedovoljno bave pitanjima od interesa za marginalizovane grupe, a pripadnicima/cama ovih grupa je teško da dođu do prostora u kojem mogu izraziti svoje mišljenje, oblikovati javne debate ili uticati na odluke koje ih se tiču.

Radionice građanskog novinarstva su dale mogućnost osobama koje pripadaju ranjivim kategorijama da se izraze i unaprijede process uključenja u lokalnu zajednicu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa projektom, budite slobodni da nas kontaktirate na: info@supergradjanin.org.rs (Niš) i rtvprilozi@prijateljisrebrenic.org i broj telefona 066/702-495 (Srebrenica).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *