Prijatelji Srebrenice logo

MISIJA / VIZIJA

MISIJA / VIZIJA

Prijatelji Srebrenice logoMisija: Misija “Prijatelja Srebrenice” je povećanje stepena socijalne uključenosti i unaprijeđenje kvaliteta života mladih putem intervencija u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, medijskog programiranja i aktivizma.

Misija Prijatelja Srebrenice je da inspiriše i motiviše mlade ljude da djeluju i naprave promjenu u društvu.
Vizija: Vizija Udruženja “Prijatelji Srebrenice” jeste biti prepoznat inicijator i zagovarač pozitivne društvene transformacije koja je rezultat saradnje svih ključnih zainteresovanih strana, uključivanja mladih, kreativnog i inovativnog djelovanja, a temelji se na objedinjavanju tradicionalnih vrijednosti našeg podneblja sa praksama razvijenih demokratskih društava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *