alt

JAVNI POZIV ženama potencijalnim poduzetnicama u BiH za učešće u konkursu za najbolje poslovne ideje

NOVOSTI

altRegionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH)Asocijacija preduzetnica „ONE“ objavljuju JAVNI POZIV ženama potencijalnim preduzetnicama u BiH za učešće u konkursu za najbolje poslovne ideje u okviru projekta „Women in progress“

Regionalna razvojna agencija REDAH u partnerstvu sa Asocijacijom preduzetnica ONE implementira projekat ”Women in progress” koji financira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini putem Fonda za podršku osnaživanju žena. Cilj projekta je ojačati status žena i poboljšati njihovu poziciju u razvoju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Podrška ženama u okviru ovog projekta se ogleda kroz edukaciju i jačanje kapaciteta žena u pokretanju i razvoju malih biznisa, kao i konkretnu materijalnu podršku za nove male biznise.

Javni poziv namijenjen je prvenstveno ženama, potencijalnim preduzetnicama, na području Bosne i Hercegovine koje imaju kvalitetne nove poslovne ideje. Ovim putem ih pozivamo da prijave svoje poslovne ideje i konkurišu za jednu od nagrada koje će biti dodijeljene za najbolje ocijenjene poslovne ideje.

Pravo učešća na konkursu imaju sve žene (prednost imaju nove poduzetnice sa prvom poslovnom idejom) poduzetnice koje žele inicirati i razviti nove poslovne ideje.

Preduslov za sudjelovanje na konkursu je prijava i sudjelovanje na jednoj od, u okviru poziva organiziranih, trodnevnih radionica. Radionice će se organizirati u 3 različita termina u 3 grada (Banja Luka, Mostar, Sarajevo) a u okviru istih učesnice će dobiti neophodnu stručnu pomoć vezano za pokretanje i registraciju biznisa te pisanje poslovnih planova. Tokom radionice učesnicama će biti prezentiran poslovni plan koji trebaju popuniti i prijaviti na objavljenom Pozivu.

Radionice (sa jednakim programom i predavačima) će biti održane u sljedećim terminima:
o Sarajevo 23., 24. i 25. oktobar
o Banja Luka 30., 31. oktobar i 1. novembar
o Mostar 6.,7. i 8. novembar

Sve zainteresirane se trebaju prijaviti najkasnije 5 radnih dana prije održavanja radionice u gradu za koji se prijavljujete. Popunjen poslovni plan, za učešće u konkursu, je potrebno predati nakon održane radionice najkasnije do petka 28.11. 2014. godine.

Za svaku od navedenih radionica prijavljene učesnice će blagovremeno biti informisane o tačnom terminu, mjestu održavanja i programu radionica.

Vrijednosti nagrada, koje će odabranim poslovnim idejama biti dodjeljenje kroz kupovinu, za pokretanje biznisa, nephodnih materijalnih sredstava i opreme su u iznosu od 3.000 dolara (I nagrada), 2.000 dolara (II nagrada) i 1.000 dolara (III nagrada).

Za sudjelovanje u Pozivu neophodno je da popunite Prijavni obrazac koji možete preuzeti na www.redah.ba ili putem zahtjeva na e-mail  admir@redah.ba ili  info@one.ba, a trebate ga poslati na jednu od navedenih e-mail adresa ili na fax 036/557-211 najkasnije 5 radnih dana prije održavanja radionice u gradu za koji se prijavljujete.

Link: http://www.redah.ba/index.php/aktualno/item/1257-javni-poziv-%C5%BEenama-potencijalnim-poduzetnicama-u-bih-za-u%C4%8De%C5%A1%C4%87e-u-konkursu-za-najbolje-poslovne-ideje-u-okviru-projekta-%E2%80%9Ewomen-in-progress%E2%80%9C.htm

/www.nvovijece.ba/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *