alt

Ferijalni rad studenata u Njemačkoj

NOVOSTI

altAgencija za rad i zaspošljavanje BiH u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke raspisala je javni poziv za ferijalni rad studenata tokom ljetnog raspusta u SR Njemačkoj.

Za ferijalni rad mogu aplicirati redovni studenti upisani na univerzitete u BiH koji nisu upisani u posljednu godinu studija. Pored ovog, studenti bi trebali da dobro vladaju njemačkim jezikom, da budu spremni da radne najmanje dva mjeseca, te da se ne ograničavaju na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi.

Načini apliciranja su prema sjedištu univerziteta u odgovrajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje RS, odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje Federaciji BiH i Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH. Navedene tri institucije dostaviće prijave Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, a zaineteresovani studenti svoje prijave mogu i direktno dostaviti Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

Odobrena kvota je za 150 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 97 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 49 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 4 mjesta.

-Agencija za rad i zapošljavanje BiH ovaj program ima samo sa SR Njemačkom. Ovo je već šesta godina da se objavljuje javni poziv svake godine, a tako će biti i u narednom perodu u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Odobrena kvota za 2015. godinu je za 150 studenata i pretpostavljamo da će broj radnih ponuda biti na tom nivou. Dugi niz godina kvota je bila 150, zatim je povećana na 200, potom na 250, a sada je kvota ponovo vraćena na 150. Razlog je što zainteresovanih nikada nije bilo više od 150. Najveći krivac su ispitni rokovi.Veliki broj studenata koji se prijave na ovaj program mora odustati od odlaska u Njemačku zbog ispitnih rokova, obaveza na fakultetu, a u poslijednje vrijeme ljetne škole i slično. To je dosta opterćujuće, smanjuje mogućnost studenata da radi u ljetnom periodu je ne samo u Njemačkoj nego i u Bosni i Hercegovini, rekao je Boris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zaspošljavanje BiH.

Studenti uglavnom obavljaju poslove u ugostiteljstvu, najčešće poslovi su vezani za rad u restoranima i hotelima. Dosadašnja iskustva studenata i poslodavaca su pozitivna. Studenti koji uspostave kontakt sa poslodavcem, budu angažovani ponovo i naredne godine putem drugih programa koje provodi Savezna agencija za rad iz Njemačke.

-Prema podacima koje imamo, sva iskustva naših studenata bila su pozitivna. Na prvom mjestu i onim čime su najviše zadovoljni je plata, odnosno naknada za njihov rad. Jako je bitno da su poslodavci jako zadovoljni radom naših studenata, zbog toga ovaj program traje iz godine u godinu. Posebno je bitno reći jedan broj studenata koji nakon što odu jedne godine u Njemačku, uspostave kontakt sa poslodavcem i poslodavac ih angažuje ponovo i naredne godine mimo ovog programa, putem drugih programa koje provodi Savezna agencija za rad iz Njemačke. Ti studenti imaju mogućnost ponovo otići ukoliko je poslodavac zadovoljan, istakao je Pupić.

Zainteresovani studenti, koji ispunjavaju navedene uslove mogu dostaviti prijeve do 10. ferbuara.

Prednost će imati kandidati koji do sada nisu učestvovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude. U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika.

Studenti koji već poznaju nekog poslodavca u SR Njemačkoj, koji ih želi zaposliti tokom ljetnog raspusta, ne mogu se prijaviti putem ovog programa, već putem programa posredovanja za poznatog poslodavca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *