Istraživanje Mediacentra Sarajevo: Fokus grupa u Srebrenici

AKIVIZAM AKTUELNO IZ UDRUŽENJA News
Mediacentar Sarajevo poziva sve zainteresovane mlade sa područja Srebrenice i Bratunca da se prijave za učešće u fokus grupi.
Tokom fokus grupe razgovarat ćemo o vašim navikama korištenja medija i vašem mišljenju o medijskim sadržajima, te naročito o sadržajima koji su pristrani i mogu podstaći isključivost i netoleranciju među mladim ljudima u BiH. Također ćemo govoriti o temama i formama koji vas naročito zanimaju i koje biste voljeli pratiti u medijima.
Prijaviti se mogu zainteresovane osobe koje imaju od 18 do 37 godina. Fokus grupa će se sastojati od najviše četrnaest učesnika/ca, a diskusiju će voditi istraživačice iz Mediacentra. Vrijeme održavanja fokus grupe je 8. juni, sa početkom od 11 sati (s ukupnim trajanjem između dva do tri sata), u prostorijama Udruženja Prijatelji Srebrenice u Srebrenici. Za sve učesnike/ce je obezbijeđena i naknada od 40 KM i ručak. Za učesnike/ce koji dolaze van Srebrenice, organizatori će refundirati troškove prevoza.
Ukoliko ste zainteresovani za učešće potrebno je da pošaljete svoju aplikacionu prijavu koju možete preuzeti ovdje, najkasnije do 5. juna na e-mail adresu: anida@media.ba sa naznakom “Prijava za fokus grupu/Srebrenica-Bratunac”.
Više o fokus grupama: Fokus grupe su dio istraživanja Mediacentra Sarajevo u sklopu projekta “Mediji u Birač regiji”. U fokus grupama učesnici/ce diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora. Izbor učesnika/ca vršit će se u skladu sa potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju određene demografske karakteristike.
Izvor: Mediacentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *