DONATORI

Ambasada Kraljevine Holandije

 

 

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

Opština Srebrenica

 

Opština Bratunac

 

 

Opština Vlasenica

 

USAID

 

Centar za promociju civilnog društva

 

Japanska organizacija za međunarodnu saradnju