Istraživanje Mediacentra Sarajevo: Fokus grupa u Srebrenici

Mediacentar Sarajevo poziva sve zainteresovane mlade sa područja Srebrenice i Bratunca da se prijave za učešće u fokus grupi. Tokom fokus grupe razgovarat ćemo o vašim navikama korištenja medija i vašem mišljenju o medijskim sadržajima, te naročito o sadržajima koji su pristrani i mogu podstaći isključivost i netoleranciju među mladim ljudima u BiH. Također ćemo […]

Continue Reading